MARKARBETE ÅKERSBERGA

MARKARBETE ÅKERSBERGA

 

Behöver du ansluta dig mot ett kommunalt vatten och avlopp, 

lägga nya plattor i trädgården, dränera  huset eller göra andra markarbeten?

 

Ett uppdrag inom markarbete kan innehålla olika delmoment däribland stenläggning, dränering ochgrävning.

Alla dessa områden har vi erfarenhet inom. Då kan vi på Handy Man PJ hjälpa dig med markarbetet. Vi arbetar med privatkunder och företag i Åkersbergaoch utanför Stockholms län.

Våra tjänster inom markarbeten är som följer: stenläggning, grävning/ schaktning, dränering,trädgårdsarbete.

 

STENLÄGGNING

Vi fixar stenläggning – vi hjälper dig med stenläggning av gångar, körvägar, garageuppfart, uteplatser och trappor. Många års erfarenhet och gott renommé!

 

GRÄVNING/ SCHAKTNING

Med vår flexibla maskinpark klarar vi allt från små gräv- och planeringsarbeten upp till omfattande ledningsdragning som omfattar både grävning och sprängning.

 

DRÄNERING

Dränering av en existerande husgrund kan av många olika skäl bli nödvändig för att man ska kunna bo kvar i ett hus. Vi klarar av den här typen av markabete och ser till att ditt hus skyddas mot fuktskador och översvämning. Med dräneringen så skapar vi en buffert mellan marken och ditt hus och ser till att överflödigt vatten leds bort.

 

ROT AVDRAG UPPGÅ TILL 50 000 KR PER PERSON OCH ÅR!

30% rotavdrag på arbetskostnaden
TOP